Nghiên cứu

Nghiên cứu sản xuất và cung cấp các dịch vụ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Hệ thống

Hướng tới mở 63 VPĐD và 500 trung tâm trên 63 tỉnh thành trong và ngoài nước

Chuyên gia

Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng, tư vấn bệnh lý, sản phẩm, các phương pháp điều trị

HỢP TÁC

Kết nối, hợp tác giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống

Kiến thức – Sức khỏe

Đồng hành với các Doanh nghiệp đói tác mở ra 63 VPĐD và 500 trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên 63 tỉnh, thành trong toàn quốc. Các hoạt động bao gồm: Tổ chức các lớp dưỡng sinh, tư vấn dinh dưỡng, tư vấn bệnh lý, cách phòng và điều trị, khám sơ bộ, các chương trình bữa ăn chữa bệnh kết hợp với các chương trình nói chuyện của các chuyên gia và bác sỹ về cách phòng và điều trị tận gốc các bệnh lý, sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Viện và một số đơn vị đối tác.